Välkommen till Röstånga energikooperativ

i småskalig gör-det-tillsammans anda bidrar vi till förnybar energianvändning och energieffektivisering i vår bygd

Stolta över utmärkelsen Årets kooperativ 2023

Om oss

Röstånga energikooperativ är sprunget ur den skånska myllan - i en bygd med skaparanda och driv.

Vi grundades 2020 av några eldsjälar som gläds åt att se fler och fler solcellstak. Vi är ett gäng småskaliga entusiaster som vill lära om och förstå oss på teknik, marknad och styrmedel för att vara drivande i energiomställningen.

Vi startade Röstånga energikooperativ för att möjliggöra för medlemmar att skaffa egna solcellsanläggningar, och andra förnybara och energieffektiva energilösningar, till överkomligt pris. Vi hoppar över mellanhänder och löser planering, inköp, montering, installation och driftsättning inom kooperativets ramar. Därmed kan vi sänka kostnaderna. Å andra sidan skjuter vi till en skopa egen tid och handlag i processen.

​Som ekonomisk förening är det vårt ändamål att främja medlemmarnas intressen.

Något för dig? Medlemskap?

Vi är en lokalt förankrad ekonomisk förening som är till för sina medlemmar. Det är som medlem i Röstånga energikooperativ du har tillgång till våra gemensamma aktiviteter och energitjänster.

​Som medlem delar du vår mission och vill engagera dig för en förnybar och energieffektiv framtid. Du har en tydlig förankring i Röstångabygden, som hushåll, mindre företag eller organisation.

Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse.

Praktisk studiecirkel

För att guida till kloka beslut arrangerar vi en praktiskt inriktad studiecirkel som tar oss igenom alla viktiga överväganden. Tillsammans lär vi oss hur man uppför sin egen solcellsanläggning från början till slut.

Studiecirkeln är uppdelad i två delmoment:

 1. Planera och dimensionera,

 2. Praktisk montering. *

Nästa kurstillfälle sker när tillräckligt många anmält intresse.

* Behörig elinstallatör, en av Röstånga energikooperativs företagsmedlemmar, anlitas för elinstallationer och driftsättning av solcellsanläggning.

Referensprojekt

Ett litet urval av de ca 60 solcellsanläggningar som vi har bidragit till att uppföra...

Röstånga

 • 5 kW(p) och 14 paneler,

 • en sträng riktad sydöst ger maxproduktion förmiddag och mitt på dagen,

 • hybridväxelriktare för batterianslutning,

 • nedlagd egen-tid 65 timmar för planering och montage.

Röstånga

 • 7 kW(p) och 21 paneler,

 • två strängar syd/väst ger maxproduktion mitt på dagen och ett extra tillskott under eftermiddag och kväll,

 • konventionell strängväxelriktare,

 • nedlagd egen-tid ca 20 timmar.

Röstånga

 • 10 kW(p) och 29 paneler,

 • två strängar riktade öst/väst för jämn produktion från morgon till kväll,

 • hybridväxelriktare för batterianslutning, reservkraft, e-mobilitet m.m.,

 • nedlagd egen-tid 60-80 timmar.

Ask

 • 2 kW(p) och 6 paneler,

 • en liten sträng i sydväst ger maxproduktion mitt på dagen och tidig eftermiddag,

 • konventionell strängväxelriktare,

 • nedlagd egen-tid 50 timmar.

Teckomatorp

 • 18 kW(p) och 40 paneler,

 • markställning mot söder med optimal lutning för högsta möjliga årsutbyte,

 • konventionell strängväxelriktare,

 • nedlagd egen-tid 60 timmar.

Billinge

 • 8,5 kW(p) och 23 paneler,

 • två strängar riktade sydöst/sydväst för jämn produktion från morgon till kväll,

 • konventionell strängväxelriktare,

 • nedlagd egen-tid 60 timmar.

Kontakta oss

Styrelsen för Röstånga energikooperativ ekonomisk förening består av:

Göran Sarner (ordförande)

Christian Stenqvist (kassör)

Peter Andersson

Anne Udd

Jim Klintrup

Namn E-post Meddelande Skicka in