Energiföreläsningar och nätverket Energieffektiv grannsamverkan

Boende i Röstånga med omnejd bjuds in till en föreläsnings-serie om energiförbättringar i småhus (pågår hösten 2023 till vintern 2024). Experter föreläser om energikartläggning, isolering, värmesystem, smart styrning, solenergi och e-mobilitet m.m.

Särskilt intresserade bjuds in till nätverket Energieffektiv grannsamverkan där vi hittar och genomför energilösningar i det egna hushållet.

Gå med i vårt forum för att dela frågor/svar om energieffektiviseringsåtgärder m.m.

Kalendarium

Nedan följer information om kommande föreläsningar och nätverksträffar. Programmet uppdateras efterhand med mer specifik information. Under juni-augusti 2024 håller vi sommaruppehåll. 

Föreläsning 1 : Guider och bidrag för energieffektiva hus

Måndag 20 november 2023 på Röstångagården Humlegatan 5.

Introduktion och föreläsning kl. 18 – 19: Efter en introduktion av föreläsnings-serie och nätverk berättar Energi-och klimatrådgivare Ann-Kristine Nilsson om guider och bidrag för energieffektivisering.

Nätverksträff kl. 19 - 20:30: Fördjupad information och uppstart av nätverket Energieffektiv grannsamverkan.

Föreläsning 2: Energideklaration och energikartläggning

Tisdag 30 januari på Röstångagården Humlegatan 5.

Föreläsning kl. 18 – 19 med certifierad energiexpert Peter Winberg. Hur drar man nytta av sin energideklaration, eller en mer fördjupad energikartläggning? Fokus på ventilations- och uppvärmningssystem.

Nätverksträff kl. 19 - 20:30: Workshop med nätverket Energieffektiv grannsamverkan.

Föreläsning 3: Isolera mera

Måndag 18 mars på Röstångagården Humlegatan 5.

Föreläsning kl. 18 – 19: Vi gästas av Eniva Isolerproffs som berättar om sina energieffektiva lösningar för tilläggsisolering och nyproduktion.

Nätverksträff kl. 19 - 20:30: Workshop med nätverket Energieffektiv grannsamverkan.

Föreläsning 4: Egen energi från solen

Måndag 22 April på Röstångagården Humlegatan 5.

Föreläsning kl. 18 – 19: Dimensionera egen solcellsanläggning, med eller utan batterisystem, samt anpassning till rörliga elpriser och ökad egenanvändning. Föreläsare är Christian Stenqvist, Röstånga energikooperativ

Nätverksträff kl. 19 - 20:30: Workshop med nätverket Energieffektiv grannsamverkan.

Föreläsning 5: Se över och optimera ditt värmesystem

Måndag 20 maj på Röstångagården Humlegatan 5.

Föreläsning kl. 18 – 19: Se över och optimera ditt värmesystem. Föreläsare är Benny Andersson, Energi- och klimatrådgivare.

Nätverksträff kl. 19 - 20:30: Workshop med nätverket Energieffektiv grannsamverkan.

Föreläsning 6: Styrning är smart

Augusti-september

Föreläsning kl. 18 – 19 Fördjupning inom timdebitering, effekthantering och smart styrning.

Nätverksträff kl. 19 - 20:30: Workshop med nätverket Energieffektiv grannsamverkan.

Föreläsning 7: E-mobilitet

September-oktober

Föreläsning kl. 18 – 19 Elfordon, laddteknik integrering med solel.

Nätverksträff kl. 19 - 20:30: Workshop med nätverket Energieffektiv grannsamverkan.

Föreläsning 8: Avslut och utvärdering av resultat och nyttor

november-december

Föreläsning kl. 18 – 19 Energiuppföljning och mervärden

Nätverksträff kl. 19 - 20:30: Utvärdering av resultat och nyttor, avslutningskalas med nätverket Energieffektiv grannsamverkan.

Finansiärer och samarbetspartner

Arrangemanget ingår i projektet Lokal energigemenskap i samverkan, som finansieras av Statens energimyndighet och drivs av Röstånga energikooperativ, Svalövs kommun och Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet.